Garanti

Självklart har vi garanti och följer
lagar och regler kring detta.

Garantin

CCTV-reseller.com har som standard 1 års garanti och åtar sig under garantitiden att svara för varans funktion.

Garantin gäller inte vid:

* Olyckshändelse
* Vanvård
* Överspänning / åska
* Onormal användning
* Avseende från skötsel- och serviceanvisningar

Varor med garantifel repareras. Om reparation anses olönsam kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion eller prestanda.

För juridiska personer gäller endast av tillverkaren angiven garanti, se produktens förpackning eller manual för mer information.

Reklamationsrätten

Enligt konsumentköplagen är reklamationstiden för en vara 3 år. För att åberopa reklamationsrätten är det du som kund som skall påvisa att felet på varan fanns vid inköpstillfället. Detta skall göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

Ni kan finna mer information inom ämnet på konsumentverkets hemsida

Titta även till våra Villkor & info för övrig information.
CCTV-reseller.com Is an Amazon Associate we eran from qualifying purchases.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram