Ordlista inom CCTV /övervakningssystem

3DNR

En teknik som gör bilden väldigt mycket bättre! Den tar bort en massa brus i bilden.

Acceptable Picture

Den lågfrekventa bild som produceras av en kamera med nödvändiga kontrasten (0,35 Vpp videosignal), samtidigt som bildstörningen ligger på samma specificerade nivå på =>40dB (weighed)

Alarm Input

Vissa NVR och kameror har larmingångar, som kan ta emot en signal ifrån en sensor, t ex en dörrkontakt eller en passiv infraröd rörelsedetektering, som i sin tur utlöser kameran eller NVR. Detta för att vidta en lämplig åtgärd, till exempel att börja spela in.

Angle Of View

Den maximala vinkeln som kan ses genom en lins.

Aperture Number of lense

Den mängden ljus som kan skickas genom linsen, uttryckt som linsens effektiva diameter i förhållande till brännvidden.

Aspect Ratio

Förhållandet mellan bildramens bredd och bildramens höjd i standard TV-system. Det är 4 enheter horisontella över 3 enheter vertikala.

Auto Pan Function

En funktion som tillåter automatisk pan-funktion mellan två justerbara gränser.

Automatic Black Circuit

Ett valfritt kretskort till kameran som sänker den mörkaste delen i bilden till Black Level.

Automatic Iris

En mekanism som kontrollerar linsens bländare i förhållande till belysningen, är beroende av videosignalen.

Automatic Light Control

Ett kretskort i kameran som automatiskt justerar kamerans känslighet till omgivningens skiftande ljusförhållande för att hålla videosignalen innanför tillåtna gränser.

Bevakningssystem

Ett kamerasystem består inte enbart av övervakningskameror. Ett system byggs upp av flera kompontenter; server, övervakningskameror, monitorer, klienter och IP-centraler. Via router och modem kan även kamerasystemet fjärrstyras från dator eller mobil.

Back Focus

En mekanisk justering i en kamera där man flyttar bildenheten i kameran mot linsen för att kompensera för olika linsers brännvidd.

Back Light Compensation

Det här är en funktion för säkerhetskameror som automatiskt anpassar bilden för att kompensera för starkt ljus, för att på så sätt ge mer detaljer på de mörkare områdena i bilden.

Black Level

Den elektroniska signalen i en sammansatt videosignal som representerar optiskt svart

Blanking Level

Den elektroniska signalnivån i en sammansatt videosignal på fram- och baksidan av den synkroniserade videosignalen.

C Mount Lens & CS Mount Lens

Det finns två huvudtyper av linser som används i säkerhetskameror. C-monteringslinsen har ett flänsback-avstånd på 17,5 mm. CS-monteringslinsen har ett flänsback-avstånd på 12,5 mm. C monteringslinser har därför en bredare brännvidd. CS-monteringen används vanligtvis, eftersom den är mer praktisk för många av dagens mer kompakta kameror. Objektiv levereras ofta med en 5mm distansring (ofta kallad C-ring) som gör att en C-monteringslins kan användas på en CS-kamera. De flesta moderna säkerhetskameror använder idag CS.

CCTV

Står för closed-circuit television och är ett relativt vanligt utryck i branschen för att beskriva kameraövervakning och kamerasystem. Ett privat eller slutet televisionssystem.

Camera Housing

Ett kabinetthus för att fysiskt och/eller miljömässigt skydda kameran, linsen och annan utrustning.

CCIR

Comité Conultatif International des Radiocommunication. Den europeiska standarden för videosignal är 625 linjer.

CCTV Camera

Enhet som innehåller en bildsensor och producerar en videosignal från en optisk bild.

CCTV Control Unit

Utrustning som används för att styra och övervaka CCTV kamerans obligatoriska funktioner.

CCTV Surveillance

En installation bestående av enheter som hårdvara, mjukvara, fullt installerat och klart att övervaka ett avgränsat säkerhetsområde.

CCTV Surveillance System

Ett system bestående av kamera, en typ av monitor och annan övervakningsutrustning som t.ex. transmission och manöverpanel för att övervaka ett avgränsat säkerhetsområde.

Character Generator

En enhet som ger alfanumeriska tecken och/eller symboler och tillför dessa till videosignalen.

Composite Colour Video Signal (CCVS)

En färgkameras sammansatta videosignal som omfattas av Video Signal (CCVS), färginformation och video, blanking- och synkroniseringskomponenter.

Depth of Focus

Det avstånd från en ITV kamera där bilden är skarp.

DVR (Digital Video Recorder)

En digital videoinspelare som liknar en videobandspelare men spelar in tv-data i digital på en hårddisk i motsats till en videobandspelare. En DVR ser ut som en videobandspelare och har samma funktion som videobandspelare (inspelning, uppspelning, snabbspolning, återspolning och paus) samt möjligheten att hoppa över till någon del av programmet utan att behöva spola tillbaka eller spola fram videon.

Dynamisk IP-adress

En dynamisk IP-adress är ofta ifrån en Internetleverantör (ISP) där din dator eller ett nätverk har tilldelats en IP-adress som ständigt ändras och aldrig förblir densamma. Se även IP-adress och statisk IP som är motsatsen.

Electronic Iris

En automatisk bländare som ändrar kamerans ljuskänslighet enligt rådande ljusförhållanden. Detta för att hålla videons utgångssignal inom gällande gränser.

Electronic Shutter

Ett kretskort i kameran som ändrar känsligheten genom att kontrollera exponeringstiden.

Event Recording

Händelsestyrd inspelning eller lagring av bild enligt förprogrammerade tider.

External Synchronisation

Ett sätt att skicka referenssignal till alla inkopplade enheter för att säkra synkroniserade videosignaler.

Filter Mount

Fästpunkten för en optik, monterad på ett optiskt filter.

Fixed Focal Length Lens

En optik med en fördefinierad brännvidd.

Fjärråtkomst

Vi levererar en kommunikationslösning på kamerasystemet för mobila enheter. Då har du alltid möjligheten att se vad som händer. Du kan se livebilder eller inspelade händelser vart du än befinner dig.

Focal Length/Brännvidd

Avståndet mellan linsens mittpunkt eller dess sekundära huvudpunkt och bildsensorn. Lägre längder ger ett större synfält och mindre förstoring. Längre längder ger ett smalare synfält och större förstoring. Tabellen nedan ger en ungefärligt uppfattning för vinkeln och visningsfältet för linser med olika brännvidd och med tanke på bildskärmens storlek (CCD). De flesta CCTV-kameror har en av de 3 storlekarna av avbildningsenheter som anges nedan, 1/4 “, 1/3” eller 1/2 “.

1/4″ sensor 1/3″ sensor 1/2” sensor
2.8 mm lins 64˚ 80˚ 97˚
4.0 mm lins 45˚ 60˚ 74˚
6.0 mm lins 30˚ 38˚ 57˚
8.0 mm lins 23˚ 30˚ 40˚
12.0 mm lins 15˚ 20˚ 30˚
16.0 mm lins 11˚ 15˚ 22˚
50.0 mm lins 4˚ 5˚ 7˚

Focusing Mechanism

En justering av optiken som möjliggör en korrekt fokus vid olika avstånd från kameran.

Gamma Correction

En elektronisk justering som görs i kamerans kretskort för att balansera ljusnivån i kameran mot den som visas i monitorn.

Genlock

En synkronisering av kamerans horisontella och vertikala frekvenser, vilka är anpassade till en externt sammansatt signal.

H.264 eller H.265?

Det här är en fråga som vi ofta får! Kan man välja och vara i framkant, då väljer man H.265! H.265 är efterföljaren till H.264, och gör att komprimeringen utav bilden blir så pass mycket bättre! H.265 intar nu mer plats bland våra produkter då priset för h.265. Detta har betydelse för eventuell last i nätverket och framförallt för den hårddisk som ska spela in materialet i ev NVR. Det ger flertalet fördelar med H.265, där systemet även är framtidssäkrat.
Samtidigt ska vi tillägga att H.264 ännu är en väldigt bra komprimering, och kommer att finnas på marknaden länge!
Vill man fördjupa sig i H.265, kan man läsa följande artikel på Wikipedia (engelska).
Eller på följande artikel (engelska)

Infraröd (IR)

Lågfrekvent ljus under det synliga spektrat. Infrarött ljus används i övervakningskameror för att ge en ljuskälla under mörker, för att spela in video i mörka och därljusförhållanden saknas helt.

Image Sensor Size

Ett uttryck för storleken på bildsensorns ljuskänsliga yta. Värdet uttrycks i inches och refererar till diametern på glasrören ut ifrån vilken kameraröret konstrueras. Några exempel på storlekar:
1″ för 12,8 x 9,6 mm (16 mm diagonalt)
2/3″ för 8,8 x 6,6 mm (11 mm diagonalt)
1/2″ för 6,4 x 4,8 mm (8 mm diagonalt)
1/3″ för 4,8 x 3,6 mm (6 mm diagonalt)

IP-adress

Internet-protokolladress. En unik numerisk adress som t.ex. 123.231.32.2
Se även Statisk IP och Dynamisk IP.


JPEG

JPEG är en standard för kodning och komprimering av bilder. JPEG används i videoövervakningssystemen för att komprimera och lagra enskilda bildrutor. JPEG utvecklades av Joint Photographic Experts Group.

Kameraövervakning,kamerabevakning, videoövervakning

Kameraövervakning är samlingsnamnet för övervakning av platser och lokaler med övervakningskameror.

Kamerasystem, kameraövervakningssystem, övervakningssystem, bevakningssystem

Ett kamerasystem består inte enbart av övervakningskameror. Ett system byggs upp av flera kompontenter; server, övervakningskameror, monitorer, klienter och IP-centraler. Via router och modem kan även kamerasystemet fjärrstyras från dator eller mobil.

Kontrast

Området mellan ljus och mörka områden i en bild, eller förhållandet mellan maximala och minsta ljusstyrka värden.

LCD-skärm (Liquid Crystal Display)

Teknik som används för bildskärmar.

Lens/Lins

En transparent optisk komponent som konvergerar ljusstrålar för att bilda en tvådimensionell bild av det objektet.

Lens Mount

Den mekaniska gränsytan mellan lins och kameran.

Local CCTV Control Unit

En kontrollenhet som styr och/eller övervakar en del av systemet.

Lux

Enhet av ljusbelysning som används som mått på låg ljusinspelningskapacitet i säkerhetskameror. Kameror med Lux-betyg på 0,2 Lux eller mindre skulle anses vara kamera med låg ljuskvalitet. Det är inte möjligt att få en bra färgdefinition i låga ljusnivåer, så i allmänhet är lågljuskameror alltid svartvita. Dag / nattkameror använder elektronik för att växla från färg under dagtid till svart / vit under natt eller lågt ljus. Många kameror med låg ljuskälla använder också infraröd, vilket är användarvänligt.

Motion detection

Det finns idag intelligenta övervakningskameror som kan känna av rörelser i bilden. Tekniken används för att bland annat pausa inspelningen när det inte finns någon aktivitet på bild, detta sparar lagringsutrymme på servern och underlättar hanteringen av bildmaterialet. Det används också i avancerade system för att t. ex. larma om en aktivitet i kamerans synfält.

Manual Iris

Manuell bländare.

ND-Filter Iris

En bländare som inkluderar ett neutralt täthets filter som används för att ytterligare reducera ljustransmissionen genom optiken utöver det som uppnås vid normal stängning av optiken. Detta för att simulera dåligt ljusförhållande och därigenom se till att linsen öppnar sig maximalt.

Optical Filter

En enhet som modifierar specifika optiska egenskaper när ljuset passerar genom optiken.

Optical Focus

Justering av optikens fokusmekanism som ger den allra skarpaste bilden för den specifika optiken.

ONVIF

Visste ni att alla våra kameror använder sig utav protokollet ONVIF? Det är ett protokoll som gör att olika typer av kameror oavsett märke eller modell pratar samma “språk”. T ex. kan man ansluta olika typer av kameror till en NVR, under förutsättning att kamerorna har protokollet ONVIF, liksom NVR. Detta är väldigt bra sätt att ha ett övervakningssystem uppdaterat och skalbart. Man kan i ett system byta ut en kamera eller utöka med önskvärd kamera oavsett tillverkare, bara de använder sig av standarden ONVIF, vilket de flesta idag gör! Det gör att man enkelt kan införskaffa en kameror utav olika funktioner för olika ändamål, bara de använder sig utav ONVIF. T ex. kanske man vill ha en 5MP 360 graders kamera i hallen, en Dome 1MP (1080×720) utanför entredörren och en bullet (1920×1080) vid groventren.
Därför rekomenderar vi liksom andra leverantörer utav CCTV att man använder sig utav IP-kameror med ONVIF. Man framtidssäkrar därmed sitt system!

Pan/Tilt enhet

En motordriven enhet, som ger möjlighet till att få en vertikal och horisontell placering av kameraenheten.

Pan enhet

En motordriven enhet som möjliggör panorering av kameraenheten.

Picture Signal

Den del av den sammansatta videosignalen som innehåller bildinformationen.

Picture Storage

Lagring av videosignal.

Pinhole Lens

En specialoptik med en liten ingångspupill för övervakning genom en mycket liten öppning.

Pixel

Ett ord för bildelement, den allra minsta delen av en bild.

Preset Function

En funktion för pan/tilt enheter och/eller zoom optik, vilken möjliggör en automatisk återgång till en eller flera förprogrammerade inställningar.

Ramping

En egenskap hos vissa zoom optik där den effektiva öppningen på optiken görs mindre samtidigt som brännvidden ökar.

Remote Controlled Camera Equipment

Enheter som möjliggör fjärrstyrning av övervakningssystemet.

Rörelsedetektion

Det finns idag intelligenta övervakningskameror som kan känna av rörelser i bilden. Tekniken används för att bland annat pausa inspelningen när det inte finns någon aktivitet på bild, detta sparar lagringsutrymme på servern och underlättar hanteringen av bildmaterialet. Det används också i avancerade system för att t. ex. larma om en aktivitet i kamerans synfält.

Scene Brightness

Ljusmängden från ett objekt, vilket beror på belysning och reflektion.

Scene Illumination

Belysningsnivå på området som övervakas.

Scene Reflectance

Den mängd av belysning som reflekteras på området som övervakas.

Slow Scan Transmission

Den transmission av en serie non-real time bilder eller delar av bilder som analogt eller digitalt transfereras över begränsade bandbredds enheter.

Split Screen Unit

Utrustning som vid samma tillfälle visar två olika bilder på samma skärm.

Spot-Filter Lens

En optik med ett inbyggt ND-filter för att ytterligare kunna reducera optikens ljuskänslighet utöver optikens egna nivå.

Synchronising Signal

En signal som, när den skickas till flera kameror, får kamerorna att synkronisera bilderna de visar. Nedan följer exempel på synkroniserings metoder:
Mains lock: Synkronisering av kamerans vertikala scanningsfrekvens
V-lock: Synkronisering av kamerans vertikala scanningsfrekvens, anpassat efter en extern V-synkroniseringssignal
H-lock: Synkronisering av kamerans horisontella scanningsfrekvens, anpassat efter en externt H-synkroniserings signal.

Time Lapse Recording

Den periodiska inspelningen av videosignaler med förprogrammerade tidsintervaller.

Time Multiplexing Recording

En metod att göra om flera videosignaler till en videokanal där man lägger bilderna i följd.

Time/Date Generator

En enhet som genererar tid och datum och lägger in informationen i bilden.

Transmission (T) Number of the Lens

Ett index över optikens samlade ljusstyrka.

VMS, Video Management System

För att kunna hantera bilderna från övervakningskamerorna behövs ett videomanagementsystem (VMS). Det är denna mjukvara som är själva hjärtat i ditt övervakningskamerasystem.

Variable Focal Length Lens

En lins med justerbar brännvidd, där bilden inte förblir i fokus eftersom brännvidden kan förändras.

Video Amplifier

En enhet som används för att förstärka videosignalens nivå.

Video Distribution Amplifier

En enhet som distribuerar en videosignal till flera enheter.

Video Equalising Amplifier

Utrustning som används för att justera nivå- och frekvensrelaterade avvikelser i videosignalen.

Video Matrix

En enhet som används till att skifta flera videosignaler till flera utgångar.

Video Memory

Utrustning för att elektroniskt kunna lagra en eller flera videobilder.

Video Monitor

En enhet som används för att konvertera videosignalen så att bilder kan visas på skärm.

Video Motion Detector

Utrustning som används för att generera larm när det sker otillåtna ändringar i bilden.

Video Multiple Image Unit

Utrustning som används för att kombinera och visa flera kompletta bilder samtidigt på samma monitor.

Video Switcher

En enhet som används för växla antalet videosignaler till en eller flera utgångar, manuellt, automatiskt eller vid mottagning av en extern signal.

Video Printer

Utrustning som används för att konvertera videosignalen till en bild på papper.

White Clipper

Ett kretskort i en kamera som begränsar videosignalens maximala vitbalans-nivå till en angiven nivå.

Zoom Lens

En optik med justerbar brännvidd, i vilken bilden förblir i fokus efterhand som brännvidden ändras.

Övervakningskamera

Synonymer: säkerhetskameror, trygghetskameror, bevakningskameror, IP-kamera/IP-kameror, CCTV-kamera/CCTV-kameror
Det finns flera olika sorters övervakningskameror på marknaden.

Domekamera/kupolkamera:
Övervakningskameran sitter inkapslad i en kupa av slagtåligt glas eller plast. Kameran är oftast av mindre modell och ger bra bild. Monteras direkt på vägg eller tak. En fördel med kupolkameror är att det knappt syns åt vilket håll de pekar, det ger då intrycket att kameran ser allt runtomkring.

Boxkamera:
Övervakningskameran är en fyrkantig, avlång låda med objektivet utanför lådan. Kan monteras med vägg- och takfäste. En vanlig kameramodell inomhus. För utomhusinstallationer placeras övervakningskameran i ett kamerahus.

PTZ-kamera:
Pan, Tilt, Zoom-kameran (PTZ) är rörlig. Den kan panorera (vrida sig i sidled) samt tilta (vrida sig uppåt och nedåt), och har zoombar lins. Små motorer vrider kameran och styr zoomlinsen. Övervakningskameran kan styras med fjärråtkomst. PTZ-kameran finns i huvudsak i två varianter, den ena, som kallas för speed-domekamera, ser ut som en kupolkamera och är rörlig innanför höljet. Monteras direkt på speciella vägg-/takfästen. Den andra varianten av PTZ-kameror är en bozkamera med pan-tilt-huvud som gör den rörlig.

Tubkamera:
En övervakningskamera i form av en avlång cylinder.

Boardlenskamera:
Kretskortskamera, med fast och utbytbar lins. Ofta monterad i dolda installationer typ i rökdetektor etc.

övervakningssystem

Ett kamerasystem består inte enbart av övervakningskameror. Ett system byggs upp av flera kompontenter; server, övervakningskameror, monitorer, klienter och IP-centraler. Via router och modem kan även kamerasystemet fjärrstyras från dator eller mobil

xxxx

vvvv

CCTV-reseller.com Is an Amazon Associate we eran from qualifying purchases.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. 
question-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram